SJP
SŁOWNIK SJP

X

opinie

dopuszczalne w grach (i)

opinia

1. czyjeś zdanie o kimś lub o czymś; sąd; osąd; zdanie; pogląd;
2. renoma, reputacja;
3. ocena kogoś lub czegoś wyrażona ustnie lub pisemnie

Opinie

niedopuszczalne w grach (i)

Opin


KOMENTARZE:

(brak)