SJP
SŁOWNIK SJP

X

opinii

dopuszczalne w grach (i)

opinia

1. czyjeś zdanie o kimś lub o czymś; sąd; osąd; zdanie; pogląd;
2. renoma, reputacja;
3. ocena kogoś lub czegoś wyrażona ustnie lub pisemnie


KOMENTARZE:

(brak)