SJP
SŁOWNIK SJP

oprawne

dopuszczalne w grach (i)

oprawny

1. ujęty w ramy, osadzony w ramach; oprawiony;
2. o książkach: mający twardą okładkę;
3. dobra oprawne - dobra dziedziczone przez małżonkę na mocy zapisu


KOMENTARZE:

(brak)