SJP
SŁOWNIK SJP

X

organowi

dopuszczalne w grach (i)

organowy

przeznaczony na organy, przygotowany do wykonania na organach (np. fuga organowa, utwór organowy) lub stanowiący część tego instrumentu (np. manuał organowy, piszczałki organowe)

organowi

dopuszczalne w grach (i)

organ

1. część organizmu człowieka o określonej budowie i funkcji; narząd;
2. część układu automatycznego sterowania i regulacji, spełniająca określoną funkcję;
3. dziennik lub czasopismo reprezentujące poglądy organizacji politycznej, naukowej itp.

organowi

dopuszczalne w grach (i)

organ

urząd, instytucja pełniąca określone funkcje w dziedzinie życia społecznego


KOMENTARZE:

(brak)