SJP
SŁOWNIK SJP

X

oronimie

dopuszczalne w grach (i)

oronim

w językoznawstwie: nazwa góry lub innych rzeczy związanych z górami

oronimie

dopuszczalne w grach (i)

oronimia

dział toponomastyki zajmujący się nazwami gór


KOMENTARZE:

(brak)