SJP
SŁOWNIK SJP

oronimu

dopuszczalne w grach (i)

oronim

w językoznawstwie: nazwa góry lub innych rzeczy związanych z górami


KOMENTARZE:

(brak)