SJP
SŁOWNIK SJP

osnujce

dopuszczalne w grach (i)

osnujka

zasnuja świerkowa; osnujka świerkowa - błonkówka z rodziny niesnujowatych, której larwy żyją w oprzędach na świerku i żywią się igłami; groźny szkodnik


KOMENTARZE:

(brak)