SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

pęknęliście

dopuszczalne w grach (i)

pęknąć

1. np. o lodzie: przestać być całością na skutek powstania rys, szczelin; złamać się, rozpaść się
2. rozerwać się, rozpaść się na dwie (np. struna) lub wiele (np. balon) części
3. np. o pociskach: wybuchnąć
4. pot. (o kimś) zostać złamanym


KOMENTARZE

(brak)