SJP
SŁOWNIK SJP

X

płaszczakom

dopuszczalne w grach (i)

płaszczak

1. sztuka drzewa użytkowego obrobiona w formie prostopadłościanu;
2. ogólna, popularnonaukowa nazwa każdego z tworów określonych przez dwa wymiary, zintegrowanych z płaszczyzną, powierzchnią kuli lub ścianami podobnych brył przestrzennych


KOMENTARZE:

(brak)