SJP
SŁOWNIK SJP

X

parantelami

dopuszczalne w grach (i)

parantela

1. książkowo: związek rodzinny oparty na pokrewieństwie lub powinowactwie; koligacja;
2. krewni i powinowaci należący do jednego, tego samego rodu


KOMENTARZE:

(brak)