SJP
SŁOWNIK SJP

X

pasery

dopuszczalne w grach (i)

paser

człowiek zajmujący się paserstwem tj. nabywaniem albo przechowywaniem skradzionych wcześniej dóbr materialnych


KOMENTARZE:

pomiot_szatana # 2006-09-23

chyba raczej paserzy!!!!

greenpoint # 2006-09-24

Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN 2004
"Współistnienie końcówek osobowych i nieosobowych, częste w M.lm rzeczowników rodzaju męskiego, ma motywację stylistyczną - formy NACECHOWANE (negatywnie, potocznie, pozytywnie) otrzymują jako wyróżnik fleksyjny zakończenie RZECZOWE, np. chłopy, dyrektory, ministry, policjanty, studenty, natomiast użycia NEUTRALNE sygnalizuje wykładnik MĘSKOOSOBOWY, np. chłopi, dyrektorzy, ministrowie, policjanci, studenci. ...(-) O wyborze elementu fleksyjnego przesądzałoby w tym wypadku kryterium funkcjonalno-stylistyczne" (str.1608)

wojtekspidy # 2007-02-13

Wikipedia
"Paser (punktura) – element graficzny umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej, służący jako "celownik" w druku barwnym do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce."

Wtedy, owszem, pasery...