SJP
SŁOWNIK SJP

X

pasma

dopuszczalne w grach (i)

pasmo

1. szereg nici, włosów itp. tworzących jakąś całość;
2.
a) fragment powierzchni w postaci długiego pasa;
b) rzeczy znajdujące się w ułożeniu ciągłym;
3. wiele następujących po sobie zdarzeń; ciąg


KOMENTARZE:

(brak)