SJP
SŁOWNIK SJP

X

perszerońskie

dopuszczalne w grach (i)

perszeroński

koń perszeroński: koń roboczy rasy francuskiej, pociągowy, maści siwej lub karej; perszeron


KOMENTARZE:

(brak)