SJP
SŁOWNIK SJP

X

piesi

dopuszczalne w grach (i)

pieszy

piechotny;
1. idący na własnych nogach, np. pieszy turysta;
2. odbywany na własnych, np. piesza wycieczka;
3. złożony z osób idących na własnych, np. pieszy orszak;
4. przeznaczony dla ludzi idących na własnych nogach, np. ciąg pieszy;
5. należący do piechoty (formacji wojskowej), np. żołnierz pieszy

piesi

dopuszczalne w grach (i)

pieszy

piechotny, piechur;
1. osoba idąca na własnych nogach; turysta, podróżnik, wędrownik, wędrowiec;
2. żołnierz piechoty; piechociarz, piechociński, piechociniec


KOMENTARZE:

aimar_rulez # 2007-03-10

?!

~gosc # 2019-10-11

Czy pieszym jest również osoba biegnąca (biegacz)?