SJP
SŁOWNIK SJP

X

pionu

dopuszczalne w grach (i)

pion

1. kierunek zgodny z siłą ciężkości na powierzchni Ziemi;
2. przyrząd do wyznaczania kierunku pionowego;
3. oddzielny dział; resort;
4. część sieci przewodów elektrycznych, gazowych itp. biegnących pionowo w budynku wielokondygnacyjnym


KOMENTARZE

(brak)