SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PKN

niedopuszczalne w grach (i)

PKN

skrót od: Polski Komitet Normalizacyjny - jednostka organizacyjna prowadząca działalność normalizacyjną na szczeblu krajowym

-

PKN

niedopuszczalne w grach (i)

PKN

skrót od:
1. Produkt Krajowy Netto;
2. Polski Koncern Naftowy


KOMENTARZE

(brak)