SJP
SŁOWNIK SJP

X

planacjami

dopuszczalne w grach (i)

planacja

proces zrównywania powierzchni Ziemi przez skutki denudacji (wietrzenia, erozji i grawitacyjnych ruchów masowych) i sedymentacji (akumulacji)


KOMENTARZE:

(brak)