SJP
SŁOWNIK SJP

X

plany

dopuszczalne w grach (i)

plan

1. zamiar, zamysł;
2. szkic, projekt;
3. program wykonania zadań, rozkład zajęć;
4. rysunek odwzorowujący na płaszczyźnie szczegóły, np. miasta;
5. środowiskowo: miejsce realizacji danego fragmentu akcji filmowej

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

mirnal # 2014-08-15

*Mimo tak wielu braków powstanie trwało 63 dni, choć planowane było najwyżej na dwa tygodnie.*
Podobnie było z obroną Westerplatte.
Plany (wywiązywanie się) nie są naszą mocną stroną.