SJP
SŁOWNIK SJP

podsiąkami

dopuszczalne w grach (i)

podsiąk

podsięk;
1. miejsce nasiąknięte wodą;
2. przemieszczanie się wody w glebie ku górze pod wpływem sił kapilarnych


KOMENTARZE:

(brak)