SJP
SŁOWNIK SJP

policentrycznie

dopuszczalne w grach (i)

policentryczny

1. uznający wiele ośrodków centralnych
2. w biologii uznający pogląd, że dany gatunek powstaje jednocześnie w różnych miejscach


KOMENTARZE:

(brak)