SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

polna

dopuszczalne w grach (i)

polny

1. znajdujący się, rosnący, odbywający się, pochodzący, zebrany z pola;
2. dawniej: dotyczący pola bitwy, działań wojennych w polu, np. hetman polny (zastępca i pomocnik hetmana wielkiego, dowódca wojska kwarcianego)


KOMENTARZE

(brak)