SJP
SŁOWNIK SJP

pozawerbalna

dopuszczalne w grach (i)

pozawerbalny

wyrażony za pomocą innych środków niż słowo


KOMENTARZE:

(brak)