SJP
SŁOWNIK SJP

X

prąc

dopuszczalne w grach (i)

przeć

1. wywierać nacisk na coś
2. posuwać się, wznosić się w górę gwałtownie
3. wstrzymując oddech, napinać mięśnie brzucha, aby wywołać ucisk na odpowiednie narządy jamy brzusznej
4. przenośnie:
a) pobudzać do czegoś
b) usilnie dążyć do czegoś


KOMENTARZE:

zgrzytowa # 2007-02-19

cyba piorący

~gosc # 2018-04-10

Nie ma słowa PRĄC. Przeć nie jest tożsame. Przeć jest czasownikiem bezokolicznikowym i określa napór, czynność wykonywaną przy użyciu siły fizycznej. Może być również wywieraniem presji na kogoś. Bezokolicznik może kończyć się na C, jeżeli temat czasownika kończy się na K lub G. Każda dywagacja w tym temacie jest nad interpretacją i spekulacją.

~gosc # 2018-04-10

do - zgrzytowa # 2007-02-19
odpowiedź - Twój wpis jest dla mnie nie zrozumiały, bo CYBA dosłownie znaczy SUWA. Myślę, że chodziło ci o wyraz: CHYBA. Jeżeli PRĄC interpretujesz jako PIORĄCY to znaczy, że mamy do czynienia z imiesłowem – nieosobową formą czasownika mającą cechy przymiotnika bądź przysłówka. Forma FRĄC jest niepoprawna, a prawidłowa brzmi: 1 - PRĄCY na przykład do przodu, 2 - PIORĄCY na przykład odzież. Z tego wywodu wynika, że słowo SUWA i PRĄCY mogą mieć to samo znaczenie.

~gosc # 2018-04-10

POPRAWKA od autora: W poprzedniej wypowiedzi w piątym wersecie wkradł się błąd. Wypowiedź powinna brzmieć następująco:
Forma PRĄC jest niepoprawna, a prawidłowa brzmi: 1 - PRĄCY na przykład do przodu, 2 - PIORĄCY na przykład odzież. Z tego wywodu wynika, że słowo SUWA i PRĄCY mogą mieć to samo znaczenie. @

goj # 2018-04-10

Każda inna dywagacja będzie mądrzejsza od bełkotu niedorozwoja mylącego bezokolicznik z imiesłowem (zwłaszcza gdy odczuwa on Powołanie do wypowiadania się na tematy językowe).
O wtórnym i pomniejszych dysmózgowiach nawet nie ma co wspominać.

~gosc # 2018-04-10

*wtórnym analfabetyzmie