SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

prezerw

dopuszczalne w grach (i)

prezerwa

przetwór mięsny w hermetycznych opakowaniach szklanych lub metalowych niepoddawany obróbce cieplnej


KOMENTARZE

(brak)