SJP
SŁOWNIK SJP

X

purystycznie

dopuszczalne w grach (i)

purystyczny

odnoszący się do puryzmu (przesadnej dbałości o poprawność językową, nadmiernej ścisłości w przestrzeganiu zasad gramatycznych i unikaniu wszelkich zapożyczeń), nacechowany puryzmem (np. tendencje purystyczne)


KOMENTARZE:

(brak)