SJP
SŁOWNIK SJP

X

ramp

dopuszczalne w grach (i)

rampa

1. pomost do przeładunku, np. w kopalni;
2. przednie oświetlenie sceny teatralnej złożone z dwóch rzędów, jednego wzdłuż dolnej linii portalu scenicznego i drugiego wzdłuż górnej;
3. ruchoma zapora przy przejeździe kolejowym; szlaban


KOMENTARZE:

(brak)