SJP
SŁOWNIK SJP

X

razom

dopuszczalne w grach (i)

raz

1. w połączeniu z liczebnikiem oznacza zwielokrotnienie, powtarzanie się czegoś
2. moment, w którym miało miejsce jakieś zdarzenie
3. któreś z kolei wykonanie danej czynności, doświadczenie czegoś

-

razom

dopuszczalne w grach (i)

raz

uderzenie, cios


KOMENTARZE:

(brak)