SJP
SŁOWNIK SJP

recytatywom

dopuszczalne w grach (i)

recytatyw

recitativo;
1. rodzaj śpiewu przypominającego pod względem rytmicznym i melodycznym deklamację, wykorzystywanego w celu prezentacji akcji w utworach dramatycznych;
2. część utworu instrumentalnego o takich cechach


KOMENTARZE:

(brak)