SJP
SŁOWNIK SJP

X

repryzą

dopuszczalne w grach (i)

repryza

1. powtórzenie przebiegu pierwszego odcinka formy sonatowej
2. krótka scenka cyrkowa odgrywana między kolejnymi numerami programu


KOMENTARZE:

(brak)