SJP
SŁOWNIK SJP

X

roślino

dopuszczalne w grach (i)

roślina

organizm żywy, pobierający pokarm w postaci prostych związków nieorganicznych (rośliny samożywne) lub związków organicznych (rośliny cudzożywne) z martwego podłoża


KOMENTARZE:

(brak)