SJP
SŁOWNIK SJP

X

rogi

dopuszczalne w grach (i)

róg

1. wyrostek u zwierząt lub bezkręgowców
2. substancja tworząca rogi zwierzęce
3. przedmiot wytworzony z rogu zwierzęcego
4. instrument dęty; waltornia
5. skraj, kant
6. kąt
7. zbieg dwóch ulic
8. rzut rożny lub pole, z którego jest wykonywany

Rogi

niedopuszczalne w grach (i)

Róg

nazwisko


KOMENTARZE:

(brak)