SJP
SŁOWNIK SJP

X

rogowi

dopuszczalne w grach (i)

róg

1. wyrostek u zwierząt lub bezkręgowców
2. substancja tworząca rogi zwierzęce
3. przedmiot wytworzony z rogu zwierzęcego
4. instrument dęty; waltornia
5. skraj, kant
6. kąt
7. zbieg dwóch ulic
8. rzut rożny lub pole, z którego jest wykonywany

rogowi

dopuszczalne w grach (i)

rogowy

1. w anatomii: zbudowany z substancji białkowej stanowiącej część składową zrogowaciałej warstwy naskórka (np. płytki rogowe);
2. w rzemieślnictwie: wykonany z rogu (wyrostka kostnego) jakiegoś zwierzęcia (np. rogowe oprawki)

Rogowi

niedopuszczalne w grach (i)

Róg

nazwisko

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)