SJP
SŁOWNIK SJP

X

roku

dopuszczalne w grach (i)

rok

jednostka rachuby czasu równa okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca - 365 lub 366 dni (w przypadku roku przestępnego)

-

roku

dopuszczalne w grach (i)

rok

1. w dawnej Polsce: posiedzenie sądowe
2. dawniej: termin stawiania się stron w sądzie; pozew sądowy

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)