SJP
SŁOWNIK SJP

X

rotowane

dopuszczalne w grach (i)

rotowany

osoba zwolniona z zajmowanego stanowiska na wyższej uczelni z powodu nieuzyskania wymaganego stopnia naukowego

rotowane

dopuszczalne w grach (i)

rotować

1. wprowadzać w ruch obrotowy wokół własnej osi;
2. obracać się wokół własnej osi; wirować, kręcić się;
3. zwalniać z zajmowanego stanowiska na wyższej uczelni z powodu nieuzyskania wymaganego stopnia naukowego

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)