SJP
SŁOWNIK SJP

X

rozworach

dopuszczalne w grach (i)

rozwora

1. drąg umieszczony podłużnie w wozie gospodarskim, łączący przednią i tylną część podwozia;
2. w budownictwie: pozioma belka odgraniczająca otwory drzwiowe i okienne w drewnianych ścianach lub dzieląca poziomo ściany na mniejsze pola; rygiel;
3. potocznie: człowiek gruby, otyły

rozworach

dopuszczalne w grach (i)

rozwór

dawniej: odstęp, pauza


KOMENTARZE:

(brak)