SJP
SŁOWNIK SJP

X

rytmu

dopuszczalne w grach (i)

rytm

1. regularne powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach;
2. ustalona kolejność zdarzeń, zjawisk lub procesów;
3. w literaturze: zauważalna powtarzalność elementów składniowych;
4. w muzyce: czynnik regulujący czas trwania dźwięków


KOMENTARZE:

(brak)