SJP
SŁOWNIK SJP

rządu

dopuszczalne w grach (i)

rząd

1. naczelny organ wykonawczy w państwie; rada ministrów;
2. sprawowanie władzy, zwierzchnictwo

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)