SJP
SŁOWNIK SJP

rzadcy

dopuszczalne w grach (i)

rzadki

1. występujący w dużych odstępach czasu; nieczęsto spotykany; wyjątkowy; szczególny;
2. składający się z elementów znajdujących się daleko od siebie lub w dużych odstępach; rozproszony;
3. mający papkowatą lub płynną konsystencję; ciekły; płynny


KOMENTARZE:

(brak)