SJP
SŁOWNIK SJP

X

sędziowie

dopuszczalne w grach (i)

sędzia

1. osoba wydająca sąd;
2. funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności;
3. osoba uprawniona do prowadzenia i oceniania zawodów sportowych


KOMENTARZE:

(brak)