SJP
SŁOWNIK SJP

X

sabacie

dopuszczalne w grach (i)

sabat

1. w średniowiecznych wierzeniach: zlot czarownic w odludnym miejscu (zwykle na szczycie łysej góry) w celu odnowienia przyrzeczenia wierności szatanowi;
2. w judaizmie: świąteczny dzień tygodnia; szabat; szabas;
3. przenośnie: negatywnie o zebraniu wielu ludzi

Sabacie

niedopuszczalne w grach (i)

Sabat

nazwisko

sabacie

niedopuszczalne w grach (i)

sabat

żołnierz zaciężny


KOMENTARZE:

(brak)