SJP
SŁOWNIK SJP

Saczuk

niedopuszczalne w grach (i)

Saczuk

nazwisko


KOMENTARZE:

cocaine_ # 2005-08-19

ks. Paweł Saczuk, zamieszkały w Elblągu na ulicy Agrikola na plebanii kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych, pokój nr. 6