SJP
SŁOWNIK SJP

X

salp

dopuszczalne w grach (i)

salpa

przedstawiciel gromady z rodziny osłonic

salp

dopuszczalne w grach (i)

salpy

gromada osłonic występujących w strefie tropikalnej i subtropikalnej, przechodzących w swym rozwoju skomplikowaną przemianę pokoleń osobników płciowych i bezpłciowych; sprzągle


KOMENTARZE:

matt90 # 2009-03-11

To meduzopodobne zwierzę żywi się małymi roślinami wodnymi zwanymi fitoplanktonem (marine algae). Są to przezroczyste zwierzęta w kształcie beczek, których wielkość waha się od 1 do 10 centymetrów.