SJP
SŁOWNIK SJP

X

sapu

dopuszczalne w grach (i)

sap

1. (zwykle w liczbie mnogiej) podmokła, mało żyzna, podmokła gleba piaskowa, występująca na stokach wzgórz z wodami wysiąkającymi; sapa;
2. rzadko: odgłos wydawany przez człowieka (lub zwierzę) oddychającego z trudem; sapanie


KOMENTARZE

(brak)