SJP
SŁOWNIK SJP

X

sarmaci

dopuszczalne w grach (i)

sarmata

1. szlachcic polski, zwłaszcza z XVII i XVIII wieku, będący zwolennikiem dawnych poglądów i obyczajów; Sarmata;
2. żartobliwie: Polak starej daty, staromodny; Sarmata

Hasło ze słownika wyrazów obcych

Sarmaci

niedopuszczalne w grach (i)

Sarmaci

irańskie ludy koczowniczo-pasterskie

Sarmaci

niedopuszczalne w grach (i)

Sarmata

1. członek starożytnego plemienia irańskiego zamieszkującego tereny Europy Wschodniej;
2. szlachcic polski, zwłaszcza z XVII i XVIII wieku, będący zwolennikiem dawnych poglądów i obyczajów; sarmata;
3. żartobliwie: Polak starej daty, staromodny; sarmata


KOMENTARZE:

(brak)