SJP
SŁOWNIK SJP

semityzmy

dopuszczalne w grach (i)

semityzm

1. w językoznawstwie: wyraz zapożyczony z języków semickich;
2. rzadko: ogół poglądów, w ramach których aprobuje się obecność, kulturę itp. narodu żydowskiego


KOMENTARZE:

(brak)