SJP
SŁOWNIK SJP

X

serm

dopuszczalne w grach (i)

sermo

w literaturze: określenie rozmowy lub przemówienia występujących w dawnym piśmiennictwie rzymskim, mających charakter dydaktyczny i moralizatorski, posiadających jednak styl swobodny oraz zawierający elementy potoczne

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)