SJP
SŁOWNIK SJP

X

silni

dopuszczalne w grach (i)

silnia

iloczyn wszystkich kolejnych liczb naturalnych zaczynając od 1 aż do n

silni

dopuszczalne w grach (i)

silny

1. ktoś odznaczający się dużą siłą fizyczną lub duchową;
2. ktoś mający mocną pozycję życiową

silni

dopuszczalne w grach (i)

silny

1. krzepki, mocny;
2. intensywny, mocno działający;
3. wyrazisty


KOMENTARZE:

(brak)