SJP
SŁOWNIK SJP

X

silnie

dopuszczalne w grach (i)

silnia

iloczyn wszystkich kolejnych liczb naturalnych zaczynając od 1 aż do n

silnie

dopuszczalne w grach (i)

silny

1. krzepki, mocny;
2. intensywny, mocno działający;
3. wyrazisty

Silnie

niedopuszczalne w grach (i)

Silno


KOMENTARZE:

(brak)