SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

skalops

nie występuje w słowniku


KOMENTARZE

~gosc # 2008-07-31

skalopsy to (najczęściej) narożne otwory w elementach blaszanych dostawianych (z reguły) prostopadle do innych elementów danej konstrukcji.
Gdyn

~gosc # 2011-01-13

... Stosowane są w celu zapewnienia przylegania na całej długości krawędzi elementu spawanego do innych, prostopadłych, w przypadku gdy są połączone spoiną powodującą nierówność lub mogącą mieć różną grubość.

~gosc # 2012-06-21

Dodam jeszcze, że skalopsy stosuje się celem uniknięcia spoin krzyżowych, aby prawidłowo zakończyć spoinę oraz jako otwory technologiczne.

~gosc # 2012-06-21

jako otwory technologiczne pod cynkowanie.

~gosc # 2016-03-30

W uzupełnieniu do powyższych:
- skalops to również otwór odpływowy lub odpowietrzeniowy w elemencie konstrukcji stalowej statku
- skalops w konstrukcji spawanej mają za zadanie uniemożliwić przecieki między-spoinowe pomiędzy zbiornikami ( stopskalops).
KK

~gosc # 2019-03-04

otwory technologiczne pod malowanie