SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie zmiany (2020-06-01)

DODANE:  (1 podst.)

tip

smartfonu

tipa
tipach
tipami
tipem
tipie
tipom
tipowi
tipów
tipy